Aeg-ajalt on TON'i päevakuil osalenuilt kostnud soov, et päevakutel võiks olla võimalus saada orienteerumise alg- ja/või täiendõpet. Korraldajail on päevaku läbiviimisega piisavalt palju tegemist, et ei jää aega tegeleda päevakuliste juhendamisega.

Tekkis soov järele proovida, kas on päevakuliste seas juhendamisest huvitatuid. Mõte on tutvustada orienteerumist läbi praktika - väike (so max 3-4 inimest) grupp õpihimulisi saab päevaku toimumiskohas eelnevalt kokkulepitud ajal kokku ning suundub avatud raja kaardiga metsa. Ca 1,5h jooksul on 2 peamist eesmärki:
- leida o-kaardil tingmärkidega tähistatud objektid üles päris loodusest
- harjutada kompassi kasutamist

Gruppidesse eelregistreerumine toimub o-foorumis vastava päevaku teemas. Kui eelregistreerunuid ei ole, siis vastavalt päevakul koolitust ei toimu.

Esialgu võtaks ette lähema kuu aja jooksul (v.a. 24.juuni) toimuvad päevakud, so 17.juuni ning 1., 8. ja 15.juuli. Kui huvilisi leidub, siis jätkab ka edaspidi.

Hea uudis kõigile õpihimulistele - Tarmo Klaari pingutuste tulemusena on värskelt trükist ilmunud abimaterjal "Orienteerumisest iseõppijatele". Lisainfo: http://tak-soft.com/oraamat/

15.juuli päevaku foorumi link: www.orienteerumine.ee/foorum/index.php