TALLINNA MV ÖISES SUUNDORIENTEERUMISES
          
 
 
Tulemused
 
SI ajad
 
Graafikud
 
Raja joonistamine
 
Stardiprotokoll
 

                 
 1. Aeg: 22. aprill 2009.a.

   
 2. Koht: Padise
  Võistluskeskus on Padise vallamajas.

   
 3. Startide algus kell 22.00, stardiintervall 2 min. Start asub võistluskeskuse vahetus läheduses.

   
 4. Stardimaksud ja osavõtuklassid:

Klassid
EEK
Radade pikkused
N14/16
30
3,5-4
N21
80
5-5,5
N40
80
4-4,5
N50
50
3,5-4
M14/16
30
4,0-4,5
M21
80
8-8,5
M35
80
7,5-8
M40
80
7-7,5
M45
80
6-6,5
M55
80
5-5,5
M60
50
4-4,5

 
 1. Kaart: 1:10000 h-2m, seisuga 2008

   
 2. Maastik: Männimets hea läbitavusega. Pikematel radadel ka halvema läbitavusega metsaosi. Palju teid, teeradu ja sihte. Reljeef nõrgalt liigestatud, suhteliselt tasane, v.a. jõeoru nõlvad. Suhteliselt kuiv. Ohukohaks on jõgi, mis on mõnes kohas üles paisutatud ja sügav. Üle saab sildade kaudu.
  Esineb okastraataedu.

   
 3. Märkesüsteem: SportIdent

   
 4. Registreerimine: kuni 20. aprill kell 17.00 Internetis aadressil http://osport.ee või e-meiliga triina@gt.ee.

  Registreerimisel teatada võistleja nimi, võistlusklass, EOL-kood ja SI-kaardi number (või SI-kaardi rendisoov). Registreerimisega samaaegselt tasuda osavõtutasu ja vajadusel SI-kaardi rendi tasu (20 krooni) OK TON arveldusarvele 1120061342 Hansapangas.

   
 5. Auhinnad: Kõikide võistlusklasside kolme paremat autasustatakse Tallinna MV medalitega.
 
 
Korraldaja: OK TON                                      Rajameister: Rein Unt