Tallinna Orienteerumisneljapäevakute juhend 2017

Orienteerumisneljapäevak on tööpäevaõhtune orienteerumisüritus, kuhu on oodatud osalema kõik liikumisharrastusest lugupidajad. Neljapäevakul on orienteerumisrajad nii noortele kui vanadele, oskajaile ja alustajaile. Osalemiseks on vaja:

 1. Rõõmus pealehakkamine.
 2. EOL-kood. Igal päevakulisel on oma unikaalne kood, mille abil  kontrollitakse raja läbimist ja peetakse arvestust. Kui Sul veel ei ole EOL-koodi, siis saad selle tellida Eesti orienteerumisliidu kodulehelt  või korraldajailt Neljapäevaku müügilauas.
 3. SI-kaart. Neljapäevaku ajavõtt ja kontrollpunktide läbimise kontroll on elektrooniline. Igal osalejal peab olema selleks SI-kaart. SI-kaardi saad rentida korraldajalt või osta päevakult Skvaier OÜ müügipunktist.
 4. Natukene varustust:
  • Kompass – kaardi õigetpidi ees hoidmiseks
  • Metsa sobivad rõivad – sportlik riietus ja jalanõud, millede poriseks saamisest kahju ei ole.

Algus ja lõpp:  Neljapäevaku start on avatud 17:00..19:30. Neljapäevaku Finiš suletakse kell 20:30. Alates 31.08 suletakse start ja finiš 30 minutit varem!

Võistlusreeglid: Orienteerumisneljapäevakutel kehtivad EOL Võistlusreeglid

Koolitus: Paljudel neljapäevakutel antakse orienteerumise algõpetust. Vastav teave on kodulehel iga konkreetse neljapäevaku infos. Abi neljapäevakul osalemiseks saab alati peakorraldajalt: mait.tonisson@ton.ee või 51 38 911.

Neljapäevakul osaledes toimi nii:

 • Vaata TON kodulehelt neljapäevaku asukoht.
 • Saabudes pargi auto järgides parkija juhiseid.
 • Osta müügitelgist starditalong.
 • Vaheta starditalong stardis oma võistlusklassi orienteerumiskaardi vastu.
 • Nulli SI-kaart.
 • Tee SI-kaardiga stardimärge ja mine rajale.
 • Tee igas kontrollpunktis SI-kaardiga märge.
 • Ära läbi hoove ja kaardil punase viirutusega märgitud keelualasid!!!
 • Finišeerides  tee märge finišijaamas.
 • Esita SI-kaart finišitelgis ja ütle oma EOL-kood ning läbitud rada.
 • Vaata saadud tulemussedelilt oma aega ja vaheaegu ning ole enese üle uhke.
 • Ära jäta parklasse ühtegi kommipaberit, joogipudelit ega muud seesugust.
 • Hilisõhtul vaata TON’i kodulehelt tulemusi, võrdle end teistega ja soovi korral joonista oma teekond.

Osalusklassid, rajad ja maksud: Päevakul on 41 osalusklassi, millede hulgast saab igaüks valida endale sobiva. Oma võistlusklassis tulemust mitte saanud (kõiki kontrollpunkte mitte läbinu), kuid finiši läbinud osaleja saab tulemuse vabaklassis V.

Päevakuline tohib ühel päevakul startida koondarvestusse minevas võistlusklassis vaid ühe (esimese!) korra. Korduval startimisel treeningu või muul eesmärgil tuleb end finišis registreerida vabaklassi V. Korraldajail on õigus selle reegli eirajate tulemused tõsta vabaklassi V.

Keelatud on koondarvestusse minevais klassides saada tulemus rada rattaga, hobusega, suuskade vms mitte jooksuorienteerumisreeglitele ette nähtud korras läbides. Korraldajail on õigus selle reegli eirajate tulemused tõsta vabaklassi V.

2016 aastal kehtivad ka varasematel aastatel ostetud starditalongid. Tavahind on 5.- €

Tudengid pääsevad üliõpilaspileti ettenäitamisel metsa soodushinnaga 3.- €

Võistlusklass 
Osaleja sünniaasta
Raja pikkus (km)
Raja iseloomustus
Osalustasu
SI-kaardi rent
Tüdrukud ja naised
N8NR
2009 ja hiljem
1,5..2
Nöörirada
 0 €
0 €
N10TR
2007 ja hiljem
1,5..2
Tugirada
 0 €
0 €
N12
2005 ja hiljem
2..3
Väga lihtne. Kontrollpunktid asuvad joonobjektidel või nende vahetus läheduses.
 0 €
0 €
N14
2003 ja hiljem
2..3
Lihtne
 0 €
0 €
N16
2001 ja hiljem
3..4
Keskmine
 0 €
0 €
N18
1999 ja hiljem
3,5..4,5
Keskmine
 0 €
0 €
N21A
Piiranguta
5,5..6,5
Tehniline
 5 €
1.50 €
N21B
Piiranguta
4,5..5,5
Keskmine
 5 €
1.50 €
N21C
Piiranguta
3,5..4,5
Lihtne
 5 €
1.50 €
N35
1982 ja varem
5..6
Keskmine
 5 €
1.50 €
N40
1977 ja varem
4,5..5,5
Keskmine
 5 €
1.50 €
N45
1972 ja varem
4,5..5,5
Keskmine
 5 €
1.50 €
N50
1967 ja varem
4..5
Keskmine
 5 €
1.50 €
N55
1962 ja varem
4..5
Keskmine
 5 €
1.50 €
N60
1957 ja varem
3,5..4,5
Keskmine
 3 €
 0 €
N65
1952 ja varem
3,5..4,5
Keskmine
 3 €
 0 €
N70
1947 ja varem
3..4
Keskmine
 3 €
 0 €
N75 1942 ja varem 3..4 Keskmine  3 €  0 €
           
Poisid ja mehed
M8NR
2009 ja hiljem
1,5..2
Nöörirada
 0 €
 0 €
M10TR
2007 ja hiljem
1.5..2
Tugirada
 0 €
 0 €
M12
2005 ja hiljem
2..3
Väga lihtne. Kontrollpunktid asuvad joonobjektidel või nende vahetus läheduses.
 0 €
 0 €
M14
2003 ja hiljem
3..4
Lihtne
 0 €
 0 €
M16
2001 ja hiljem
4..5
Keskmine
 0 €
 0 €
M18
1999 ja hiljem
4,5..5,5
Keskmine
 0 €
 0 €
M21A
Piiranguta
8..9,5
Tehniline
 5 €
1.50 €
M21AL
Piiranguta
5,5..6,5
Tehniline
 5 €
1.50 €
M21B
Piiranguta
6,5..7,5
Keskmine
 5 €
1.50 €
M21BL Piiranguta 3,5,,4,5 Keskmine  5 € 1.50 €
M21C
Piiranguta
4..5
Lihtne
 5 €
1.50 €
M35
1982 ja varem
8..9,5
Keskmine
 5 €
1.50 €
M40
1977 ja varem
6,5..7,5
Keskmine
 5 €
1.50 €
M45
1972 ja varem
6..7
Keskmine
 5 €
1.50 €
M50
1967 ja varem
6..7
Keskmine
 5 €
1.50 €
M55
1962 ja varem
5..6
Keskmine
 5 €
 1.50 €
M60
1957 ja varem
5..6
Keskmine
 3 €
 0 €
M65
1952 ja varem
4..5
Keskmine
 3 €
 0 €
M70
1947 ja varem
3,5..4,5
Keskmine
 3 €
 0 €
M75 1942 ja varem 3..4 Keskmine  3 €  0 €
M80 1937 ja varem 3..4 Keskmine  0 €  0 €
M85 1932 ja varem 3..4 Keskmine  0 €  0 €

Nööri- ja Tugirajad: Kõige noorematele on päevakul kuni 8 aastastele nöörirada (N8NR ja M8NR) ja 9..10 aastastele tugirada (N10TR ja M10TR). 

Lapsevanemad, palun jälgige, et Teie 9..10 aastane järelkasv osaleks Tugirajal, mitte Nöörirajal. Lapse tulemuse hilisem tühistamine vales klassis osalemise tõttu on halb!!!

Nöörirajal on maastikul nöör, mis on ka kaardil märgitud. Kõik kontrollpunktid asuvad nööril. Nöör ei lähe kontrollpunktist kontrollpunkti mitte kõige optimaalsemat liikumisteed pidi. Osaleja võib läbida kontrollpunktid nii mööda nööri liikudes kui ka „lõigates“.

Tugirajal on maastikul nöör, mis on ka kaardil märgitud. Osa kontrollpunkte asuvad nööril, osa on sellest pisut eemal, kuid mitte kaugel.

Nii nööri- kui tugirajal tuleb kontrollpunktid läbida järjenumbrite järjekorras. 

Nööri- ja Tugiraja start ja finiš asuvad samas kohas ja ei kattu teiste võistlusklasside stardi ja finišiga. Nööri- ja tugirajal ei ole stardimaksu ja SI-kaardi eest renditasu ei küsita.

Nööri- ja Tugirajad korraldab SRD SK.

Tillurada ja lastehoid: on avatud 17:30..19:30. 

Lastehoiu juures olev Tillurada on ette nähtud eelkõige 2..6 aastastele väikelastele. Tillurada on mõnesajameetrine lindiga tähistatud rada, millel asuvais kontrollpunktides tuleb väikestel raja läbijail ära tunda loomi, linde jms ning teha värvipliiatsiga märge. Tilluraja läbimise aega ei mõõdeta.

Omavastutus: Kõik osalejad vastutavad ise oma tervisliku seisundi ja orienteerumisrajal ettevõetud tegevuse eest. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest vastutab ainult osaleja ise. Alaealise osaleja korral vastutab lapsevanem või saatja. Esmaabi kott asub finišitelgis.

Päevaku asukoht: Päevaku täpne asukoht ja tähistuse algus päevaku keskusesse on toodud TON-kodulehel rubriigis „Järgmine päevak“. Väldi suurelt maanteelt maha keerates liiklusohtlike olukordade tekitamist!

Parkimine: Pargi oma auto vastavalt parkija juhenditele. Ära tee parklas isetegevust! Isepäi parkides lööd parkimiskorra segi, põhjustad asjatult ummikuid ja võid sattuda parkima alale, kus parkimiseks puudub korraldajal luba. Kui jaksad metsas kontrollpunktide vahel silgata, siis jaksad vajadusel ka parkla kaugemast servast starti minna

Märkesüsteem: Neljapäevakul kasutatakse kõikidel radadel märkesüsteemina SportIdenti. Kasutada saab SI-kaarte versioonidega 5..11. Igal osalejal peab olema SI-kaart. Vajadusel saab SI-kaardi rentida müügitelgist. Renditud SI-kaart tuleb tagastada finišitelki. Renditud SI-kaardi kaotamisel tuleb tasuda 35€. SI-kaardiga toimi nii:
•    Stardis, enne rajale minekut tühjenda SI-kaart vastavas SI-jaamas (Clear)
•    Võistlusaja käivitamiseks, pane oma SI-kaart stardijaama (Start)
•    Igas kontrollpunktis tee märge kontrollpunkti SI-jaamas. Jälgi, et SI-jaam annaks valgus ja/või helisignaali.
•    Võistlusaeg peatub, kui paned oma SI-kaardi Finišijoonel SI-jaama (Finiš)
•    Finišitelgis loeb finišikohtunik Su SI-kardist tulemused arvutisse ja annab Sulle tulemussedeli.

Eribuss: Päevakutele, kuhu puudub ligipääs ühistranspordiga, saab kohale eribussiga. Neil neljapäevakuil on kalenderplaanis vastav märge. Eribussil on esiklaasil vastav tähis ja ta väljub Balti jaama Linnalähiliinide bussijaama parklapoolsest servast kell 16:30. Neljapäevakult tagasi Balti jaama väljub eribuss kell 19:30. Eribuss on tasuta.

Tulemuste arvestamine: Neljapäevaku tulemused pannakse TON’i kodulehele välja sama päeva hilisõhtul. Kõigis võistlusklassides (va V) peetakse Neljapäevakute koondarvestust. Koondarvestuse punkte saavad igal neljapäevakul võistlusklassi 40 parimat järgmiselt: 1. koht - 50 punkti, 2. koht - 45 punkti, 3. koht - 41 punkti, 4. koht - 38 punkti, 5. koht - 36 punkti, 6. koht - 35 punkti, ....., 40. koht - 1 punkti. Koondarvestusse läheb igal osalejal hooaja 14 parimat tulemust. Võistlusklasside 3 paremat autasustatakse medaliga. Medali saamiseks peab olema osalenud vähemalt kolmel Neljapäevakul. Osaleja võib erinevatel päevakutel osaleda ja ka auhinna saada mitmes võistlusklassis. Usinuse sarjas saavad medali kõik võistlejad, kes on osalenud vähemalt 20  korda.

Peakorraldaja: Mait Tõnisson mait.tonisson@ton.ee 513 8911

Klubijuht: Mati Poom mati.poom1@gmail.com 507 4686
Ajavõtt ja tulemused: Triina-Britt Preden triina@gt.ee 501 2953